Placeholder canvas

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

Vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de eerste dag van zijn arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. De berekening van de transitievergoeding is vanaf die datum als volgt:

De werknemer krijgt 1/3e maandsalaris per heel dienstjaar vanaf zijn eerste werkdag;

De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: 

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12)

Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Voor de berekening van de transitievergoeding moet dus eerst het bruto maandsalaris worden berekend. Dit dient als volgt te gebeuren:

Basis bruto maandsalaris bij vaste arbeidsduur

Heeft de werknemer een vaste arbeidsduur? Het bruto maandsalaris is dan het bruto uurloon vermenigvuldigd met de arbeidsduur per maand. Dit geldt voor arbeidsovereenkomsten met een vast aantal uren.

Basis bruto maandsalaris bij oproepcontract

Is er sprake van een oproepcontract? Dan wordt het bruto uurloon vermenigvuldigd met de gemiddelde arbeidsduur per maand.

Basis bruto maandsalaris bij stukloon of provisie

Bestaat een deel van het loon uit stukloon of provisie? Dan geldt het gemiddeld dat de werknemer hiervan per maand heeft ontvangen in de 12 maanden voordat de arbeidsovereenkomst eindigde. Hierbij moet de vakantiebijslag en de vaste eindejaarsuitkering worden opgeteld.

Toevoegen andere looncomponenten

Bij het basis bruto maandsalaris telt men eventueel ander loon en de vakantiebijslag op.

Als ze van toepassing zijn worden de volgende vormen van salaris in de berekening meegeteld:

  • ploegentoeslagen;
  • overwerkvergoedingen;
  • bonussen;
  • winstuitkeringen;
  • variabele eindejaarsuitkeringen.

Ziekte en berekening transitievergoeding

Was de werknemer ziek voorafgaand of op het moment van ontslag? Dan heeft dit geen gevolgen voor de arbeidsduur. En ook niet voor de hoogte van het basis bruto maandsalaris. Voor de berekening van de transitievergoeding wordt dus uitgegaan van het normale, laatstverdiende bruto maandsalaris.

Wil je een indicatie van de hoogte van de transitievergoeding? Vul dan de rekentool transitievergoeding in. Er is een tool transitievergoeding voor werknemers en een tool transitievergoeding voor werkgevers. Hou er rekening mee dat deze rekentools slechts bedoeld zijn om een idee te geven. De werkelijke vergoeding kan anders uitvallen.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.