Placeholder canvas

Hoe zit het met belasting over transitievergoedingen?

De Belastingdienst beschouwt de transitievergoeding als een vorm van loon uit vroegere dienstbetrekking. De werkgever moet volgens de normale regels loonbelasting en premies volksverzekeringen inhouden op het loon.

Een transitievergoeding die de werkgever aan een vertrekkende werknemer moet betalen, moet in principe dus normaal worden belast. Echter, in sommige gevallen mag dit loon uit vroegere dienstbetrekking toch in de vrije ruimte worden geplaatst en kan de transitievergoeding zowel voor de werknemer als voor de werkgever onbelast blijven.

 

Let op: om de transitievergoeding in de vrije ruimte onder te mogen brengen, moet de vergoeding wel aan de gebruikelijkheidstoets voldoen. Dat betekent dat het gebruikelijk moet zijn dat de werknemer zo’n vergoeding belastingvrij krijgt. De Belastingdienst heeft dit in eerdere specifieke gevallen goedgekeurd. Daarnaast gaat de werkgever 80% eindheffing betalen over het meerdere als hij de grens van de vrije ruimte overschrijdt.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.