Kan payrolling blijven bestaan onder de WAB?

Ja, payrolling kan in principe gewoon blijven bestaan onder de WAB. Echter is er sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet wel sprake van een veel ruimer arbeidsvoorwaardenpakket voor de payrollwerknemer. Verder kan de payrollwerkgever geen beroep meer doen op een uitzendbeding en kan geen beroep meer worden gedaan op een (langere) uitsluiting van loondoorbetalingsplicht. 

Continuïteit bedrijfsmodel in gevaar
Het bedrijfsmodel van veel huidige payroll-/uitzendwerkgevers zal moeten veranderen als blijkt dat de overeenkomsten van hun huidige uitzendkrachten met de inwerkingtreding van de WAB worden gekwalificeerd als payrollovereenkomsten. Het huidige bedrijfsmodel zal de extra (financiële) lasten die dit met zich meebrengt wellicht niet kunnen dragen. In de praktijk betekent dit dat de payrollers dit risico zoveel mogelijk financieel vertalen en willen neerleggen bij de potentiële inlener. Hierbij is het de vraag is of de potentiële inlener deze afspraken wil maken aangezien dit zeer waarschijnlijk een zwaardere financiële last met zich mee zal brengen. Het is dus nog maar de vraag of payrolling onder de WAB nog een lang leven zal zijn beschoren.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.