Placeholder canvas

Kunnen er in 2020 nog tijdelijke payroll contracten worden aangeboden?

Jazeker! Payrollcontracten vallen sinds 2020 onder het algemeen Burgerlijk Wetboek. Hierin is beschreven dat sinds 2020 werkgever en werknemer maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar kunnen aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een contract voor onbepaalde tijd (vast contract).

De tijd tussen de tijdelijke contracten kan bij cao wel worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Tevens is sinds 2020 in de wet een uitzondering opgenomen dat invalkrachten in het basisonderwijs op tijdelijke basis kunnen blijven invallen voor zieke leerkrachten. Dit hoeft niet meer in de cao te staan.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.