Placeholder canvas

Waar heeft een payrollmedewerker recht op volgens de WAB?

De WAB bepaalt dat payrollwerknemers recht hebben op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij de inlener in dienst zijn.

De contractflexibiliteit die op uitzendkrachten van toepassing is (zoals in Fase A en B of Fase 1, 2 en 3), is niet meer van toepassing bij payrolling. Een payrollmedewerker valt wettelijk gezien onder de ketenbepaling die bij de inlener van toepassing is en mag dus in 3 jaar tijd maximaal 3 tijdelijke contracten krijgen.

Verder kan er bij payrolling geen beroep meer worden gedaan op het uitzendbeding en de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht. Er geldt wel een overgangsrecht

Wat betreft arbeidsvoorwaarden moet volledig worden aangesloten bij de inlener: alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten bij ook op payrollwerknemers worden toegepast. Bij uitzenden is de inlenersbeloning beperkt tot zes elementen, maar bij payrolling volstaat dat niet: de payrollwerknemer heeft nu ook recht op de bij de inlener geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen, doorbetaling gedurende ziekte, enzovoorts.
Als het bedrijf geen vast personeel in dienst heeft in soortgelijke functies, zijn vergelijkbare arbeidsvoorwaarden binnen de sector van toepassing.

Tot slot hebben payrollmedewerkers vanaf 1 januari 2021 recht op een ‘adequate pensioenregeling’. 

De veranderingen van de WAB voor de payrollmedewerker in het kort:

  • Payrollwerknemers hebben nu minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de inlener;
  • Payrollwerknemers hebben nu minimaal dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener;
  • Payrollwerknemers hebben per 1 januari 2021 recht op een ‘adequate pensioenregeling’.

 

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.