Placeholder canvas

Waarom is van
belang om vast te stellen of er sprake is van een
uitzendovereenkomst?

Voor een werkgever die personeel ter beschikking stelt is het cruciaal om te weten of hij gebruik kan maken van de ruimere mogelijkheden die de wet biedt voor uitzendwerkgevers.

Verlicht regime
Als een werkgever kan worden aangemerkt als een uitzendwerkgever, met als gevolg dat tussen de werkgever en de werknemer een uitzendovereenkomst wordt gesloten, dan geldt voor deze werkgever een verlicht regime (vastgelegd in artikel 7:691 BW). Dit verlichte regime houdt een aantal voordelen voor de werkgever in. Zo mag een uitzendwerkgever een zogenoemd uitzendbeding met zijn werknemers overeenkomen. Dit betekent dat de uitzendovereenkomst tussen de uitzendwerknemer en de uitzendwerkgever van rechtswege eindigt wanneer de opdrachtgever/inlener de opdracht beëindigt. De normale ontslagbescherming geldt dus niet. Daarnaast gelden ruimere regels ten aanzien van bijvoorbeeld de ketenregeling.

 

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.