Is er een overgangsrecht voor medewerkers die sinds 1 januari 2020 vallen onder de payrollregels?

Het antwoord hierop is 2-ledig: ja en nee.

Onderscheid moet gemaakt worden in het overgangsrecht in

  • De inlenersbeloning
  • De rechtspositie

Inlenersbeloning
Voor de inlenersbeloning is er geen overgangsrecht. Hierdoor vervalt direct het uitzendbeding en dient de volledige inlenersbeloning gevolgd te worden.

Rechtspositie
Hier geldt wel een overgangsrecht. Indien er tijdelijke arbeidsovereenkomst die is afgesloten vóór 1 januari 2020 en eindigt na die datum, dan verandert dit contract niet ineens in een contract voor onbepaalde tijd. Er is altijd een keuzemoment.

Voorbeeld: een fase 1 medewerker heeft al een aantal tijdelijk contracten gehad. Nu heeft hij een contract van 1 november 2019 tot 1 april 2020. Stel dat deze arbeidsverhouding onder de definitie van payrolling valt, dan zou op 1 januari 2020 eigenlijk de wettelijke ketenregeling gelden (maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar) en zou op die datum dus automatisch sprake zijn van een contract voor onbepaalde tijd. Vanwege het overgangsrecht wordt het lopende contract echter gerespecteerd en heeft de werkgever op 1 april 2020 een keuze: alleen als dan opnieuw een arbeidsovereenkomst wordt gesloten is sprake van een vast contract.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.