Kunnen er in 2020 nog tijdelijke payroll contracten worden aangeboden?

Jazeker! Payroll contracten vallen sinds 2020 onder het Burgerlijk Wetboek. Hierin is beschreven dat sinds 2020 werkgever en werknemer maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar kunnen aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract.

Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar
Sinds 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31 december 2019 was het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan. Ook kan de tussenpoos (tijd tussen contracten) bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Tevens is sinds 2020 in de wet een uitzondering opgenomen dat invalkrachten in het basisonderwijs op tijdelijke basis kunnen blijven invallen voor zieke leerkrachten. Dit hoeft niet meer in de cao te staan.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.