Wanneer betaalt een werkgever een lage WW-premie?

De WAB maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. De WW-premie die een werkgever moet betalen is voor een werknemer met een vast contract 5% lager dan voor een werknemer met een flexibel contract. Echter zijn daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De lage WW-premie is namelijk alleen van toepassing als: 

  • De werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft, welke voor 1 januari 2020 is afgesproken en voor 31 maart 2020 schriftelijk is vastgelegd;
  • De arbeidsovereenkomst geen oproep-overeenkomst is;
  • De werknemer jonger dan 21 jaar is en niet meer dan 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) uitbetaald heeft gekregen;
  • De werknemer een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt – de overeenkomst dient van een dagtekening voorzien te zijn en in de administratie van de werkgever te zijn opgenomen;
  • De werkgever een uitkering werknemersverzekeringen betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Onder de werknemersverzekeringen vallen de WW, ZW, WIA, WAO en WAZO. Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.