Placeholder canvas

Wanneer heeft een werknemer recht op transitievergoeding?

Sinds de invoering van de WAB op 1 januari 2020 heeft elke werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding. Ontslag wordt gedefinieerd als het op initiatief van de werkgever beëindigen van een arbeidscontract door opzegging of ontbinding. Ook het niet verlengen van een tijdelijk contract valt onder ontslag. Verder heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als hij zelf ontslag neemt en dit doet omdat zijn werkgever ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was.

De transitievergoeding bedraagt 1/3e van het maandsalaris per gewerkt jaar, en naar rato voor het overige gedeelte van het dienstverband of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.