Placeholder canvas

Wanneer is er sprake van exclusieve terbeschikkingstelling?

Er wordt gesproken van exclusieve terbeschikkingstelling wanneer onderstaande indicaties aan de orde zijn: 

  • Het is duidelijk welke afspraken er zijn gemaakt tussen de opdrachtgever en de inlener, zoals een exclusiviteitsbeding;
  • De arbeidskracht is al (op basis van exclusiviteit) werkzaam bij de inlener of voorheen al bij de inlener werkzaam geweest;
  • De arbeidskracht is medegedeeld dat hij exclusief aan die onderneming ter beschikking wordt gesteld en dit ook feitelijk heeft plaatsgevonden;
  • De arbeidskracht moet met de inlener afspraken maken over praktische zaken met betrekking tot zijn arbeidsvoorwaarden (zoals zijn vakanties);
  • De inlener heeft ook bemoeienis met het personeelsbeleid ten behoeve van de uitzendkracht. Zo is hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor functioneringsgesprekken.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.