Wat houdt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil de arbeidsmarkt meer in balans brengen en het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen.
Met deze nieuwe wet wil men de nadelige effecten (en de niet behaalde doelen) van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) repareren. Uiteindelijk doel is om hiermee het ‘gat’ welke is ontstaan tussen vast en flex, kleiner te maken.
Dit betekent dat het vaste contract flexibeler is geworden. Er zijn bijvoorbeeld enkele extra mogelijkheden om het contract te laten ontbinden door de kantonrechter.
Daar tegenover worden flexibele contracten juist iets meer ‘vast’. Daarbij is ook de WW-premie, de regeling voor de transitievergoeding en de ketenbepaling opnieuw bekeken en aangepast.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen uit het wetsvoorstel?
Hieronder leest u de belangrijkste maatregelen/wijzigingen van de WAB.

Ontslag
Ontslag voor de werkgever is gemakkelijker geworden. Waar de werkgever eerst nog volledig moet voldoen aan 1 van de 8 ontslaggronden, is het middels de WAB ook mogelijk een werknemer te ontslaan wanneer er sprake is van een optelsom van omstandigheden. Dit wordt de zogenaamde cumulatiegrond genoemd. Door deze nieuwe negende grond heeft de rechter de mogelijkheid om verschillende omstandigheden te combineren. Wat hierbij wel van belang is, is dat de werknemer een halve transitievergoeding extra kan krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond daadwerkelijk gebruikt wordt voor het ontslag.

Transitievergoeding

  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Dit geldt ook tijdens de proeftijd;
  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving;
  • Bij lange dienstverbanden wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd.

Beschikbaarheid oproepkrachten
Er zijn maatregelen genomen om verplichte en permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Oproepkrachten houden recht op loon wanneer het werk wordt afgezegd. Daarbij kan de termijn van 4 dagen bij CAO worden verkort tot 1 dag.

Ketenbepaling

  • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Het was mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar te aan te gaan. Dit is gewijzigd naar 3 jaar.
  • Ook is het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per CAO te verkorten van 6 naar 3 maanden wanneer er sprake is van terugkerend tijdelijk werk (seizoensarbeid). Dit kan wel maximaal 9 maanden per jaar worden gedaan.
  • Een uitzondering geldt voor de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs (t.b.v. invallen wegens ziekte).

WW-premie
Voor werkgevers is de WW-premie voordeliger geworden wanneer zij een werknemer een vaste baan (met vaste uren) aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. De hoogte van de WW-premie was afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is.
Het verschil tussen de hoge en lage premie bedraagt 5%.

Payrolling
Werknemers die op payrollbasis werken, ontvangen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn, met uitzondering van pensioen. Hiervoor is de zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ingediend. Deze maatregel bepaalt dat de keuze bestaat uit:

  1. Aansluiten bij het (bedrijfstak)pensioenfonds van de opdrachtgever;
  2. Verplichte werkgeversbijdrage van omme nabij de 14%.

Doel van de WAB
Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook is het voor werkgevers aantrekkelijker geworden om een vast contract aan te bieden.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.