Wat verandert er voor de inlener per 1 januari 2020?

Algemene inleiding
Per 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor payrolling. Payrollkrachten krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener. Ook krijgen zij per 1 januari 2021 recht op een ‘adequate pensioenregeling’. Payrollen blijft mogelijk om inleners te ontzorgen.

Veranderingen inhuur personeel
Huurt u uitzend- of payrollkrachten in? Per 1 januari 2020 wordt u verplicht de arbeidsvoorwaarden die u hanteert aan het uitzend- of payrollbedrijf kenbaar te maken voorafgaand aan de terbeschikkingstelling. Maak hierover goede afspraken met het bedrijf dat de arbeidskrachten aan u ter beschikking stelt. Per 1 januari 2020 veranderen de regels voor payrolling. Indien u payrollkrachten inhuurt, of wil inhuren, is de volgende informatie ook voor u relevant.

Wanneer is er sprake van payrolling?
Tot 2020 valt de payrollovereenkomst volledig onder de regels van de uitzendovereenkomst. Vanaf 2020 worden in de wet aparte regels opgenomen voor payrollovereenkomsten. Daarom is het van belang om eerst vast te stellen of er sprake is van een payrollovereenkomst.
U heeft bij payrolling zelf de werving en selectie van de werknemer voor uw rekening genomen of een derde (niet zijnde de payrollwerkgever) heeft dit voor u gedaan. Dit betekent juridisch dat de overeenkomst tussen payrollorganisatie en inlener niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (ook wel de allocatiefunctie genoemd). Daarnaast wordt de arbeidskracht exclusief aan u ter beschikking gesteld. Als er aan beide elementen is voldaan, dan is sprake van een payrollovereenkomst en zijn de daarvoor geldende regels van toepassing.

Rechtspositie
Vanaf 1 januari 2020 is het bij payrollwerknemers niet meer mogelijk om gebruik te maken van de bijzondere regels die gelden voor uitzendkrachten. Zo zullen de wettelijke regels rond de ketenregeling (maximaal 3 tijdelijke contracten in 3 jaar) die bij u van toepassing zijn ook gaan gelden voor de payrollwerknemer.

Arbeidsvoorwaarden
Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn in vergelijkbare functies bij u als inlener, ook waar het gaat om een bij de inlener geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen en andere arbeidsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen in een cao staan, maar ook een arbeidsvoorwaardenreglement.
Let op 1: Is een bepaalde arbeidsvoorwaarde bij u als fonds vormgegeven waar de payrollwerkgever niet aan kan deelnemen? Bijvoorbeeld een scholingsfonds of ww-fonds? Dan dient de payrollwerkgever deze geldelijke bedrage te reserveren en minimaal jaarlijks of bij uitdiensttreding uit te betalen. Bijdragen aan een fonds waar de payrollwerkgever zelf onder valt kan hij hierop in mindering brengen.
Let op 2: Als u geen vergelijkbaar personeel in dienst heeft gelden de vergelijkbare arbeidsvoorwaarden van de sector waar u werkzaam bent.

Pensioen
Vanaf 1 januari 2021 heeft een payrollkracht recht op een ‘adequate pensioenregeling

Conclusie: Wat gaat er veranderen?

  • Verplicht informatie verstrekken over arbeidsvoorwaarden bij inhuur van personeel;
  • Meer rechten voor payrollwerknemers;
  • Minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de inlener;
  • Minimaal dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener;
  • Recht op een ‘adequate pensioenregeling’ per 1 januari 2021.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.