Wat zijn de regels voor pensioen payroll?

Vanaf 2021 verandert voor medewerkers met een payroll contract de opbouw van het pensioen. Tot 1 januari 2021 vallen deze medewerkers nog onder de Stipp regeling of een regeling die daaraan gelijkwaardig is. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat payroll medewerkers recht hebben op een ‘adequate pensioenregeling’.

Het payrollbedrijf kan op twee manieren aan deze verplichting voldoen:

  • Payrollkrachten kunnen meedoen met de pensioenregeling van de inlener waar zij werken;
  • Het payrollbedrijf treft een eigen pensioenregeling;

Indien het payrollbedrijf ervoor kiest een eigen pensioenregeling aan te bieden, moet deze aan de volgende voorwaarde te voldoen:

  • De payroll medewerker bouwt al vanaf de eerste werkdag pensioen op;
  • De pensioenregeling heeft ook een nabestaandenpensioen. Een nabestaandenpensioen keert een uitkering uit aan de eventuele nabestaanden;
  • De premie die de werkgever voor het pensioen betaalt moet minstens gelijk zijn aan de ‘normpremie’. De normpremie wordt in de wet vastgelegd en wordt elk jaar berekend op basis van de gemiddelde werkgeverspremie bij alle pensioenfondsen in Nederland. De werkgever mag deze premie niet aan de payroll medewerker doorberekenen. Payroll medewerkers kunnen op hun loonstrook zien of zij zelf bijdragen aan de premie.

Let op: Als de pensioenpremie die uw werkgever moet afdragen op grond van de wet zorgt voor een fiscaal bovenmatige pensioenregeling, dan moet uw werkgever het onderdeel dat anders fiscaal bovenmatig is als loon uitbetalen. Bij cao kan afgesproken worden dat er geen loon wordt betaald, maar er een andere arbeidsvoorwaarden voor in de plaats komt.

Deze verplichting treedt in werking per 1 januari 2021, zodat werkgevers de tijd te krijgen dit goed te regelen.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.