Placeholder canvas

Transitievergoeding

De Wet Arbeidsmarkt in Balans, die per 1 januari 2020 ingaat, creëert ingrijpende veranderingen voor werkgevers en werknemers. Eén van die veranderingen is de transitievergoeding. Op deze pagina leggen we uit wat de transitievergoeding 2020 precies inhoudt, hoe de transitievergoeding berekend wordt en waar jij als werkgever zoal rekening mee moet houden.

Wat houdt de transitievergoeding 2020 in?

Voorheen was het zo dat een werknemer pas na 2 jaar recht zou krijgen op een transitievergoeding wanneer hij of zij werd ontslagen. Met de nieuwe wet heeft een werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. En dat geldt voor elke werknemer, dus ook voor oproepkrachten!

Het komt erop neer dat de transitievergoeding voor werknemers die langdurig in dienst zijn, aanzienlijk lager wordt. De verhoogde transitieopbouw voor 50-plussers komt ook te vervallen. Tegelijkertijd hebben werknemers met een dienstverband korter dan twee jaar nu ook recht op een transitievergoeding.

Meer weten over de transitievergoeding 2020?

Download ons informatiepakket en lees wat SamenWerkt voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.

Uitgangspunten van de nieuwe transitievergoeding

Hieronder hebben we de belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe transitievergoeding voor je opgesomd:

  • Gedurende de eerste 10 jaar van het dienstverband is de transitievergoeding gelijk aan 1/6e van het maandsalaris, voor elke 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst van kracht is. Dit komt neer op 1/3e van het maandsalaris per dienstjaar. Het dienstverband wordt afgerond op volledig gewerkte halve
  • Voor elk jaar dat het dienstverband langer duurt dan 10 jaar, wordt de transitievergoeding 1/4e van het maandsalaris per 6 maanden. Dit komt neer op een half maandsalaris per dienstjaar.
  • Voorheen was het zo dat werknemers met een dienstverband van 10+ jaar, die op de datum van ontslag 50 jaar of ouder waren, profiteerden van een verhoogde opbouw (een half maandsalaris per half jaar vanaf 50-jarige leeftijd. Deze regel komt te vervallen. Alleen bij grote bedrijven met 25+ werknemers is een extra vergoeding voor 50-plussers van toepassing.

Hoe wordt de transitievergoeding in 2020 berekend?

Voor het berekenen van de transitievergoeding in 2020 wordt de transitievergoeding voor elke ontslagen werknemer berekend volgens dezelfde formule. Ongeacht de leeftijd van de werknemer en de duur van het dienstverband.

De formule komt neer op:

Transitievergoeding = 1/3e van het bruto maandsalaris X aantal gewerkte dienstjaren

De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst als volgt berekend:

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3e van het bruto maandsalaris / 12)

Aandachtspunten

De overstap naar de nieuwe transitievergoeding brengt een aantal risico’s met zich mee voor werknemers. Want als het een ontslagprocedure betreft die voor 1 januari 2020 in gang is gezet, dan is de oude rekenformule voor de transitievergoeding 2019 nog van toepassing. FNV heeft al gewaarschuwd dat werkgevers hierdoor een ontslagdatum kunnen bepalen die voor hen zelf voordelig is, maar nadelig voor de werknemer. Met name oudere werknemers lopen een risico; werkgevers zullen mogelijk wachten met ontslag zodat zij de ontslagdatum in 2020 kunnen laten vallen en zij minder transitievergoeding hoeven uit te keren. Om dit te voorkomen is voorgesteld om de transitievergoedingen of vaststellingsovereenkomsten aan een juridische controle te onderwerpen. Werkgevers doen er goed aan om hier rekening mee te houden.