Placeholder canvas

Trends en ontwikkelingen uitzendbranche

De uitzendbranche wordt in 2020 geconfronteerd met een groeiend aantal wetten en regels. Deze dwingen ons tot het doorvoeren van veranderingen. Tegelijkertijd zorgen ze voor nieuwe trends en ontwikkelingen in de uitzendbranche, en dus ook voor nieuwe kansen. SamenWerkt biedt inzicht in wat we de komende tijd kunnen verwachten en waar we als uitzender, detacheerder of payroller zoal rekening mee moeten houden.

Meer aandacht voor AVG-naleving

In mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – internationaal bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) – ingevoerd. Hoewel de AVG van toepassing is op alle bedrijven die gevestigd zijn in of zaken doen met Europa, heeft het vooral op de uitzendbranche een grote impact gehad. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien de wet vooral draait om de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. Meer aandacht voor AVG-naleving is een van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de uitzendbranche voor 2020.

Meer weten over de trends en ontwikkelingen in de uitzendbranche?

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat wij voor jou kunnen betekenen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Een recent ingevoerde wet waar de uitzendbranche mee te maken heeft is de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Sinds 1 januari 2020 vervangt deze de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De WAB heeft een tweeledig doel: het inhuren van vast personeel moet aantrekkelijker worden voor werkgevers. Tegelijkertijd moeten oproepkrachten en flexwerkers meer zekerheid krijgen op werk en inkomen. De WAB brengt onder andere veranderingen teweeg in de transitievergoeding; werknemers hebben hier nu al vanaf de eerste werkdag recht op, in plaats van pas na 2 jaar. De transitievergoeding geldt niet alleen voor werknemers met een vast contract, maar voor alle arbeidscontracten – dus ook tijdelijke.

Meer investeringen in IT

Er is een digitale transformatie gaande in veel sectoren. De uitzendbranche is daar geen uitzondering op. Omdat steeds meer (administratieve) bedrijfsprocessen gedigitaliseerd worden en het zoeken naar en het screenen van kandidaten steeds vaker online plaatsvindt, investeren uitzendbureaus en detacheerders meer in de IT. Dit zorgt voor een meer gestroomlijnde en efficiëntere manier van werken en een aanzienlijke reducering van vaste kosten. Tegelijkertijd brengt de digitalisering ook bepaalde risico’s met zich mee. Zo zal er ook meer geïnvesteerd moeten worden in het voorkomen en bestrijden van datalekken en cybercriminaliteit, iets dat ook weer terugslaat op de eerder genoemde naleving van de AVG.

Hypertargeting op sociale media

Naar verwachting zal sociale media een steeds grotere rol gaan spelen binnen de uitzendbranche. Sociale kanalen zoals LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en zelfs Snapchat bieden namelijk volop mogelijkheden op het gebied van hypertargeting. Daarmee kunnen niet alleen actief werkzoekenden maar ook latent werkzoekenden worden meegenomen in recruitment campagnes. Tegelijkertijd moeten recruiters hun aandacht vestigen op het nieuwe Google for Jobs platform, dat ook wel het ‘Google Shopping van de recruitment business’ wordt genoemd. En aangezien bijna driekwart van de werkzoekenden hun zoektocht naar een baan begint op Google, is het van groot belang je hiermee bezig te houden.