Placeholder canvas

Wet Arbeidsmarkt in Balans Transitievergoeding

Ben jij werkgever, detacheerder, payroller of uitzender? Dan is het van essentieel belang dat je je verdiept in de veranderingen omtrent de transitievergoeding die de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met zich meebrengt. SamenWerkt legt uit wat je moet weten!

Doelstellingen van de nieuwe WAB

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht. Deze nieuwe wet, die in feite de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vervangt, heeft een tweeledig doel: oproepkrachten en flexwerkers meer zekerheid bieden (zowel op werk als op inkomen) en werkgevers stimuleren om vaste werknemers aan te nemen. Op die manier moeten de grote verschillen die de afgelopen jaren zijn ontstaan tussen vaste en tijdelijke werknemers, worden verkleind.

Meer weten over de transitievergoeding binnen de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

Download het informatiepakket en lees wat SamenWerkt voor jou kan betekenen.

Belangrijkste uitgangspunten transitievergoeding Wet Arbeidsmarkt in Balans

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe WAB was het zo dat werknemers pas na twee jaar recht hadden op een transitievergoeding bij ontslag. Nu heeft een werknemer hier al vanaf de eerste werkdag recht op. De transitievergoeding geldt niet alleen voor je vaste werknemers, maar voor alle arbeidscontracten. Dus ook voor je oproepkrachten.
Ook de hoogte van de transitievergoeding gaat veranderen. Een werknemer heeft bij ontslag per gewerkt jaar recht op 1/3e van zijn of haar maandsalaris. Gedurende de eerste 10 jaar van het dienstverband geldt dat de transitievergoeding gelijk is aan 1/6e van het maandsalaris. In het geval van een ontslag wordt gekeken naar het aantal volledig gewerkte halve jaren.

Nadelig voor 50-plussers met langdurig dienstverband

Hoewel de transitievergoeding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans over het algemeen gunstig is voor werknemers, is er één groep voor wie de nieuwe regeling nadelig uitpakt: 50-plussers met een langdurig dienstverband. De nieuwe WAB bepaalt namelijk dat de verhoogde transitieopbouw voor werknemers ouder dan 50 jaar komt te vervallen. Alleen bij grotere bedrijven die meer dan 25 werknemers in dienst hebben, is nog een extra vergoeding van toepassing voor 50-plussers. Het komt er dus op neer dat 50-plussers niet langer kunnen profiteren van de gunstige overgangsregeling die voorheen op hen van toepassing was.

Wat SamenWerkt voor jou kan betekenen

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans en Transitievergoeding 2020 brengen behoorlijk wat veranderingen met zich mee. Zo moet je in het geval van ontslag een nieuwe formule gebruiken om de transitievergoeding te berekenen. Ook moet je er rekening mee houden dat je voor (tijdelijke) werknemers die korter dan 2 jaar in dienst zijn ook een transitievergoeding moet betalen. Aan de andere kant biedt de nieuwe wet wel de mogelijkheid om een werknemer te ontslaan op basis van gecumuleerde ontslaggronden. Met andere woorden, je hoeft niet elke ontslaggrond voor 100% waterdicht onderbouwd te hebben, iets dat voorheen niet was toegestaan. Het is belangrijk om jezelf als werkgever, detacheerder, payroller of uitzender goed in te dekken voor alle risico’s die met de Wet Arbeidsmarkt in Balans transitievergoeding gepaard gaan. Download het informatiepakket en ontdek wat SamenWerkt voor jou kan betekenen!