Placeholder canvas

Enquête Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is inmiddels een jaar van kracht, maar wat zijn hiervan de gevolgen voor de flexbranche? 

Werkgevers betalen een lagere WW-premie voor medewerkers met een vast contract en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen. De kloof op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechten tussen vaste contracten en flexibele contracten wordt steeds kleiner. Dit heeft echter grote effecten op de werkprocessen voor u als ondernemer in de flexbranche.

De ‘Enquête’ is een onderzoek van de coöperatie SamenWerkt en haar leden. Het doel is om de gevolgen van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in beeld te brengen voor u als ondernemer in de flexbranche.

Klik op de onderstaande button en ga direct naar de enquête. Dit kost slechts 10 minuten van uw tijd.

U als respondent kunt één uur gratis advies inwinnen met betrekking tot uw situatie omtrent de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Daarnaast verloten wij een verrassingspakket ter waarde van €50,- onder alle respondenten.