Placeholder canvas

Wat zijn de verschillen tussen payrolling en uitzenden?

Payrolling en uitzenden lijken op elkaar. Zowel bij payrolling als bij uitzenden zijn namelijk altijd minimaal drie partijen betrokken: het uitzendbedrijf/payrollbedrijf (de formele werkgever), de inlener (opdrachtgever) en de werknemer. Ook sluit zowel het payrollbedrijf als ook het uitzendbedrijf een arbeidsovereenkomst met de werknemer en stelt deze werknemer vervolgens bij de inlener aan het werk. Toch zijn er verschillen tussen payrolling en uitzenden. 

Het belangrijkste verschil tussen payrolling en uitzenden
Bij payrolling vindt de werving en selectie van de werknemer plaats door de inlener en kan de werknemer enkel met toestemming van de inlener aan een derde partij ter beschikking worden gesteld. De inlener selecteert dus de werknemer waarmee hij wil werken en verzoekt het payrollbedrijf vervolgens om deze werknemer in dienst te nemen. De betreffende medewerker wordt hierna exclusief aan de inlener ter beschikking gesteld.

Bij uitzenden is er sprake van een uitzendovereenkomst, oftewel een arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbedrijf en de uitzendkracht. Daarbij werkt de uitzendkracht onder toezicht van de inlener. In deze constructie krijgt de uitzendkracht leiding en werkinstructies van de organisatie die hem heeft ingeleend. Werving en selectie worden echter door het uitzendbedrijf gedaan, waardoor er geen sprake is van exclusieve terbeschikkingstelling.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.