Placeholder canvas

Welke gevolgen heeft de nieuwe WAB voor de WW-premie?

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Deze nieuwe wet heeft ook consequenties voor de WW-premie. Een van de uitgangspunten van de wet WAB is dat werkgevers gestimuleerd moeten worden om eerder en meer arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (vast contract) aan te bieden aan werknemers. Een werkgever betaalt sinds de invoering van de WAB daarom een lagere WW-premie voor werknemers met een overeenkomst voor onbepaalde tijd, dan voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (flexibel contract).

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.