Gelden de nieuwe payrollregels bij aanbestedingen/tenders?

Veel organisaties die uitzendkrachten inhuren, switchen eens in de zoveel tijd van leverancier. De ene uitzendonderneming wordt – bijvoorbeeld na een aanbesteding of tender – ingeruild voor de andere. Vaak wordt dan afgesproken dat bij zo’n contractwisseling de uitzendkrachten dezelfde overstap (kunnen) maken en in dienst treden bij de nieuwe leverancier. Door deze ‘migratie’ van uitzendkrachten kan het werk door dezelfde mensen worden verricht, wat in het belang is van zowel de opdrachtgever (continuïteit) als van de uitzendkracht (behoud van werk).

Deze werkwijze blijft onder de WAB behouden, waarbij het onder bepaalde voorwaarden mogelijk blijft de uitzendregels toe te passen. Er hoeft bij migraties geen sprake te zijn van payrolling, omdat de nieuwe leverancier een allocatiefunctie kan hebben vervuld en/of omdat de arbeidskrachten niet exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. De Minister heeft dit in een brief aan de Eerste Kamer nader toegelicht.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.