Wat is payrolling en uitzenden?

De definitie van payroll/uitzenden is: het uit handen geven van de verplichtingen van het werkgeverschap. Via een opdrachtovereenkomst neemt het payroll/uitzendbedrijf de salarisadministratie én het juridisch werkgeverschap over van het bedrijf waar de medewerker zijn werkzaamheden uitvoert. De werknemer staat dus op de loonlijst van het payroll/uitzendbedrijf en wordt tewerkgesteld bij het inlenende bedrijf.

Verschil tussen juridisch en functioneel werkgever
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen het formele en het materiële werkgeverschap:

Formele werkgever
Het payroll/uitzendbedrijf verzorgt de salarisadministratie en de loonuitbetaling aan de payroll/uitzendmedewerker en draagt als juridisch werkgever (formele werkgeverschap) ook alle werkgeverslasten. Dit betekent dat het payroll/uitzendbedrijf verantwoordelijk is voor alle wettelijke verplichtingen die het werkgeverschap met zich meedraagt. Het is dus ook verantwoordelijk voor het doorbetalen van loon bij ziekte, eventuele ontslagkosten en verzekeringen, bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Materiële werkgever
De inlener (opdrachtgever) is de functioneel werkgever (materiële werkgeverschap) omdat de payroll/uitzendmedewerker daar zijn werkzaamheden uitvoert.

De inlener blijft ook verantwoordelijk het bepalen van de hoogte van het salaris en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. De payroll/uitzendmedewerker heeft net als alle medewerkers een leidinggevende binnen het inlenende bedrijf. De inlener heeft dan ook dagelijks toezicht (gezag), wat bijvoorbeeld relevant is voor de Arbowet. In de praktijk lijkt er dan ook op de werkvloer geen onderscheid tussen eigen medewerkers en payroll/uitzendmedewerkers.

Voordelen payroll/uitzenden voor inlener (opdrachtgever)
Voor inlenende bedrijven zijn er drie belangrijke voordelen:

  1. Geen administratieve rompslomp; inlenende bedrijven maken gebruik van de diensten van payroll/uitzendbedrijf om de complexe personeels- en salarisadministratie niet zelf te hoeven doen.
  2. Afwentelen risico’s van het werkgeverschap; het is van tevoren duidelijk wat loonkosten zijn. De inlener draait niet op voor de kosten van doorbetaling bij verzuim (ziekte of arbeidsongeschiktheid) en hoeft geen (ontslag)vergoedingen uit te keren.
  3. Flexibiliteit: het inlenende bedrijf kan vrij eenvoudig afscheid nemen van de uitzendmedewerker (per 2020 niet meer de payrollmedewerker) door de uitzendovereenkomst te beëindigen.

Voordelen voor een uitzendbureau
Een uitzendbureau hoeft geen werkkapitaal te hebben, heeft een beperkt debiteuren risico, heeft geen debiteurenbeheer, hoeft niet zelf zorg te dragen voor lidmaatschappen (uitzend cao’s, SNA, VCU etc)

Voordelen voor payroll/uitzendwerknemer
Drie belangrijke voordelen voor werknemers zijn:

  1. Salarisbetaling op tijd en correct; payroll/uitzendbedrijf hebben hun salaris- en personeelsadministratie goed op orde. Dat is immers hun core business.
  2. Zekerheid; payroll/uitzendmedewerkers hebben ook recht op doorbetaling bij ziekte, vakantiedagen en collectieve (sociale) verzekeringen.
  3. Gelijk loon: payroll/uitzendbedrijf betalen de payroll/uitzendmedewerker volgens (ABU- of NBBU-) CAO. Beide CAO’s passen de inlenersbeloning toe, wat wil zeggen dat de payroll/uitzendmedewerker hetzelfde loon krijgt als de werknemer in dienst van het inlenende bedrijf.

Nadelen voor payroll/uitzendwerknemer
Er zijn ook nadelen voor de werknemer. De drie belangrijkste nadelen zijn:

  1. Stoppen werk; het inlenende bedrijf kan zonder opgaaf van redenen de payrollovereenkomst na einde van het contract beëindigen. Het payroll bedrijf kan een payroll medewerker echter maar 3 keer in 3 jaar een tijdelijk contract geven. Daarna volgt automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Dit is niet anders dan dat een medewerker rechtsreeks bij het inlenende bedrijf een contract krijgt. Het hangt vervolgens van het payrollbedrijf af of de medewerker vervangend werk krijgt of dat ontslag (om bedrijfseconomische reden) zal volgen. Omdat een payroll/uitzendbedrijf meerdere inleners faciliteert is de kans groter dat het payroll/uitzendbedrijf vervangend werk heeft dan de inlener. Per 1 januari 2015 geldt overigens wel dat payrollmedewerkers dezelfde ontslagbescherming hebben als gewone werknemers (Wet Werk en Zekerheid).
  2. Secundaire arbeidsvoorwaarden; in de secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen tot 1 januari 2020 verschillen bestaan tussen de payroll/uitzendmedewerker en de vaste medewerker in dienst van het inlenende bedrijf. Dat hoeft overigens niet per se te betekenen dat de secundaire arbeidsvoorwaarden minder goed zijn. Waar veel MKB-bedrijven dit niet goed geregeld hebben, hebben payroll/uitzendbedrijf dat wel. Vanaf 1 januari 2020 zijn ook in de secundair arbeidsvoorwaarde geen verschillen meer aanwezig
  3. ‘Hoor ik er wel bij?’ De payroll/uitzendmedewerker zou minder binding kunnen ervaren met het inlenende bedrijf. Dit hangt sterk af van de bedrijfscultuur. In de praktijk blijkt dit echter voor de meeste payroll/uitzendkrachten mee te vallen. Zij worden over het algemeen hetzelfde behandeld op de werkvloer als vaste werknemers.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.