Wat is payrolling en uitzenden?

De definitie van payrolling/uitzenden is: het uit handen geven van de verplichtingen van het werkgeverschap. Via een opdrachtovereenkomst neemt het payroll/uitzendbedrijf de salarisadministratie én het juridisch werkgeverschap over van het bedrijf waar de medewerker zijn werkzaamheden uitvoert. De werknemer staat dus op de loonlijst van het payroll/uitzendbedrijf en wordt tewerkgesteld bij het inlenende bedrijf.

Verschil tussen formeel en functioneel werkgeverschap
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen het formele (juridische) en het functionele (materiele) werkgeverschap:

Formele werkgever: Het payroll/uitzendbedrijf is de formele werkgever en heeft dus juridisch werkgeverschap. Dat betekent dat het de salarisadministratie en de loonuitbetaling aan de werknemer verzorgt én als juridisch werkgever ook alle werkgeverslasten draagt. Dit betekent dat het payroll/uitzendbedrijf verantwoordelijk is voor alle wettelijke verplichtingen die het werkgeverschap met zich meedraagt. Het is dus ook verantwoordelijk voor het doorbetalen van loon bij ziekte, eventuele ontslagkosten en verzekeringen, bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Functionele werkgever: De inlener (opdrachtgever) is de functionele werkgever. Omdat de werknemer daar zijn werkzaamheden uitvoert, heeft de inlener materieel werkgeverschap.
De inlener blijft als functionele werkgever verantwoordelijk het bepalen van de hoogte van het salaris en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. De werknemer heeft net als alle andere medewerkers een leidinggevende binnen het inlenende bedrijf. De inlener heeft dan ook dagelijks toezicht (gezag), wat bijvoorbeeld relevant is voor de Arbowet.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.